•  
  •  
  •  

 

Добре дошли

Първото българско училище в с. Осетеново е открито през 1910г. и се помещава в изоставена къща, приспособена за училищни цели.Първият учител е Киро Аръков от Калофер. Училището е на издръжка от българското население. През тези първи години учениците са само 10-12. През 1912-1913год. учебни занятия не се водят, поради избухналата Балканска война.  През учебната 1913-1914год. отново се открива българско училище и за учител е назначена Рада Тонова Главчева от с.Осетеново.

Със заповед № 2702 от 16.08.1920г. в с.Осетеново е открито държавно първоначално българско училище с държавен учител Люба Конова от гр.Казанлък.

През следващите години населението на селото се увеличава и  това налага местните да построят нова, по-голяма едноетажна училищна сграда с две големи учебни стаи  и една учителска. Новата училищна сграда е строена със средства и доброволен труд на местните родители на учениците през 1928г. В началото на учебната 1928 / 1929 година училището се пренася в нея.

С името на Иван Козарев е свързано разработването на една нова разширена учебна и строителна програма, която успешно се осъществява.През 1948/49г. изключително бързо се разширява материалната база – извършва се голяма надстройка на учебния корпус – построява се втория етаж, увеличава се възможността всяко отделение от началното училище да се настани в просторна и светла стая, с нови чинове и  черни дъски.Построява се голям училищен киносалон.

Прочети повече...

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Павел Баня - http://www.pavelbanya.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Календар

Контакти